კავკასიის ზოგადგეოგრაფიული რუკა, 84x110 სმ., ქართული,ინგლისური, პოლივინილი

კავკასიის ზოგადგეოგრაფიული რუკა, 84x110 სმ., ქართული,ინგლისური, პოლივინილი

კატალოგის ნომერი: M022
მიწოდების დრო
მიწოდება
5 სამუშაო დღეში
161.20ლარი

მასშტაბი: 1:1000 000

რუკის ზომა: 84x110 სმ.

ენა: ქართული, ინგლისური

ქაღალდის ტიპი: პოლივინილი

კავკასიის  ზოგადგეოგრაფიულ რუკაზე  წარმოდგენილია შემდეგი სახის გეოგრაფიული ინფორმაცია: 

1. დასახლებული პუნქტები ადმინისტრაციული სტატუსის მიხედვით
2. სახელმწიფო, სხვა ქვეყნების სახელმწიფო, რეგიონალური, ავტონომიური და დროებითი ადმინისტრაციული წარმონაქმნის (სამხრეთ ოსეთი)  საზღვრები
3. საგზაო ქსელი
4. ჰიდროგრაფიული ქსელი
5. სახელმწიფო მნიშვნელობის წერტილოვანი ობიექტები:  აეროპორტი, საზღვაო პორტი
6. ისტორიულ–არქიტექტორული ძეგლები