საქართველოს ფიზიკური რუკა, 150x285 სმ., ქართული, პოლივინილი

საქართველოს ფიზიკური რუკა, 150x285 სმ., ქართული, პოლივინილი

კატალოგის ნომერი: M033
მიწოდების დრო
მიწოდება
5 სამუშაო დღეში
1072.00

საქართველოს 1:200 000 ზოგადგეოგრაფიულ რუკაზე  წარმოდგენილია შემდეგი სახის გეოგრაფიული ინფორმაცია:

რუკის ზომა: 150x285 სმ.

ენა: ქართული

ქაღალდის ტიპი: პოლივინილი


1. დასახლებული პუნქტები ადმინისტრაციული სტატუსის მიხედვით, განსახლების ტიპისა და მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით, (რუკაზე ხაზგასმული დასახლებული პუნქტის სახელწოდება ეკუთვნის ახლომდებარე რკინიგზის სადგურსაც)
2. სახელმწიფო, ავტონომიური, რეგიონალური, მუნიციპალური, საქალაქო და დროებითი ადმინისტრაციული წარმონაქმნების საზღვრები
3. ჰიდროგრაფიული ქსელი
4. საგზაო ქსელი
5. რკინიგზა 
6. რელიეფი დაჩრდილული ფონით, ფერადი ჰიფსოგრაფია
7. ოროგრაფიული, სიმაღლითი ნიშნულები 
8. სახელმწიფო მნიშვნელობის წერტილოვანი ობიექტები: აეროპორტი, საზღვაო პორტი, საბაჟო
9. სასარგებლო წიაღისეულის საბადოები (მინერალური რესურსების მოპოვების ადგილები)